Siirry suoraan sisältöön

Neuropsykiatriset ongelmat=NEPSY haasteet

Neuropsykiatriset häiriöt ovat kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä, jotka ilmenevät kullekin häiriölle tyypillisenä toimintatapana ja käyttäytymisenä. Neuropsykiatriset vaikeudet vaikuttavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja oman toiminann ohjaamiseen. Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy usein unen, oppimisen, kielenkehityksen ja motoriikan haasteita sekä erilaisia aistiherkkyyksiä.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)

On oireyhtymä joka liittyy aivojen tarkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häiriintyneeseen kehitykseen.

Häiriö on havaittavissa jo lapsuudessa ja jatkuu monella aikuisuuteen

Ominaisia oireita ovat ikään nähden liiallinen tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivinen eli hetken mielijohteesta syntyvä käytös.

Oireet haittaavat monin tavoin elämää ja arjessa pärjäämistä

Tällaiselta voi siis tuntua….

– muurahaisia pöksyissä ja päässä

– vaikka ADHD ei välttämättä näy päällepäin niin usein se tuntuu koko kehossa. Jos vartalo tai aivot ei osaa rauhoittua, on haastavaa selviytyä arjesta

– ADHD oireisen voi olla hankala keskittyä

– on vaikea ajatella vain yhtä asiaa kerralla tai opetella jotakin uutta mikä tuntuuu tylsältä

– jos taas asia on todella kiinnostava voi ADHD oireinen keskittyä jopa paremmin ja pidempään kuin muut

– ADHD voi vaikuttaa myös niin että toisinaan ajatuksia ja tunteita tulee mieleen niin paljon ja nopeasti ettei ehdi ajattelemaan ennenkuin toimii. Puhuu silloin kun pitäisi olla hiljaa, suuttuu todella nopeasti

-on vaikeaa keskittyä leikkiin tai opiskeluun koulussa

-päivittäisten asioiden jatkuvana unohteluna

-aikataulujen haasteina, aina myöhässä

-ulkopuoliset pienetkin ärsykkeet häiritsevät

-motorisena levottomuutena, pakko heiluttaa jatkuvasti käsi tai jalkoja

AUTISMIKIRJON HÄIRIÖT

Ovat laaja-alaisia varhain lapsuudessa alkavia kehityksellesiä häiriöitä. Ne ilmenevät poikkeavuuksina vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa, käyttäytymisessä ja kiinnostuksen kohteissa.

Oireiden kirjo on moninainen, yksilöllinen ja vaikeusasteeltaan vaihteleva.

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä siihen miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä

Autisminkirjon lapsella

– on vaikeampaa ymmärtää toisten tunteita ja ilmaista omia tunteita

– on eriasteisia vaikeuksia kielen ymmärtämisessä ja sen tuottamisessa sekä sanattomassa ilmaisussa – on vaikea päätellä äänensävystä toisen ihmisen tunnetilaa

– on taipumus tulkita kieltä hyvin kirjaimellisesti

– aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja tavallisesta poikkeavaa. Hän voi olla yli tai aliherkkä eri aitimuksille, kuten äänille, kosketukselle, eri hajuille ja mauille sekä valolle, väreille, lämpötilalle ja kivulle.

– asitit voivat ylikuormittua helposti.