Siirry suoraan sisältöön

Neuropsykiatrinen valmennus-valmennusta arjen parempaan hallintaan

Valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä. Se on tavoitteellista, ammatillisella otteella toteutettua ja määräaikaista.

Nepsy -valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan arjen sujumista tilanteissa, joissa toiminnanohjauksen vaikeudet sekä neuropsykiatriset oireet aiheuttavat haittaa yksilön toimintakyvylle. Nepsy-valmennus eli ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on matalan kynnyksen tukimuoto. Valmennuksen tavoitteet liittyvät jokapäiväisen elämän haasteisiin ja ovat hyvin konkreettisia, arjenhallintaan tai ihmissuhteisiin liittyviä. Valmennuksen tavoitteet ja aikataulu sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, kuten myös valmennukseen käytettävät menetelmät.

Neuropsykiatrisen valmennuksen luonne ja valmentajan rooli vaihtelevat valmennettavan iästä riippuen. Nuorten aikuisten neuropsykiatrinen valmentaja voi olla tukena itsenäistymisprosessissa, kun taas pienten lasten valmennuksessa etsitään usein vanhemmille keinoja lapsen tukemiseen ja ohjaamiseen.

Neuropsykiatrinen valmentaja tukee tavoitteiden saavuttamista aktiivisesti sekä rohkaisee, kannustaa ja antaa palautetta suoriutumisesta. Valmennuksessa mietitään yhdessä toimivia uusia toimintatapoja arjen ja asiakkaan toimintakyvyn parantamiseksi.

Sisäisten esteiden poistamista

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri elämänvaiheissa olevien lasten, nuorten ja aikuisten elämänhallinnan taitoja, uusien hyvien toimintatapojen kehittymistä ja myönteisen elämänpolun rakentumista. Opettelemme hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä löytämään arjen ongelmatilanteisiin uudenlaista ajattelua ja ratkaisumalleja.

Yhdessä tekemisen oivalluksia

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole pelkästään keskustelua, vaan valmentajan ja asiakkaan konkreettista yhdessä tekemistä. Neuropsykiatrinen valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Matkan varrella opetellaan huomaamaan ja tiedostamaan kehnoja toimintastrategioita, huonoja mielikuvia, vääristävää sisäistä puhetta ja rajoittavia uskomuksia.

Kenelle Nepsy-valmennus sopii

Nepsy-valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia oireita tai piirteitä, (esimerkiksi ADHD, ADD; Asperger, autismikirjo), jotka haittaavat tai aiheuttavat haasteita arjesta selviytymisessä. Valmennus sopii niin lapsille kuin nuorillekin, mutta yhtälailla myös lasten vanhemmille tai muille aikuisille. Joskus valmennus voi olla tarpeen myös vanhemman omien nepsy-oireiden vuoksi, kun tuntuu siltä, että koko arki on yhtä hullunmyllyä ja arjen asioiden pyörittäminen tuottaa haasteita.

Miten Nepsy -valmennus toteutetaan?

Neuropsykiatrinen valmentaja tapaa asiakasta yhdessä sovitussa paikassa tarpeen mukaan. Käynnit voivat olla joko yksittäiskäyntejä, jolloin niissä painottuu ohjauksellisuus tai pidempiä valmennusjaksoja, jolloin arjen asioihin päästään pureutumaan syvemmälti.

Valmennuksella tuetaan arkeasi ja toimintakykyäsi mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja kokonaisvaltaisesti. Valmennuksen tavoitteena on löytää arkeesi sellaisia rakennuspalikoita, jotka tukevat omatoimista arkeasi. Olipa kyse sitten opiskelu- tai työpaikan löytymisestä, vuorokausirytmin selkeyttämisestä, raha-asioiden tai muiden asioiden hoitamisesta yhdessä kanssasi.

Tapaamiskerrat toteutetaan pääasiassa asiakkaan omassa arjen ympäristössä, kuten kotona, kirjastossa tai kahvilassa. Nepsy-valmentaja voi käydä myös koululla tai opiskelupaikassa ohjaamassa siellä ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa.

Miten hoitopolku alkaa?

Neuropsykiatriseen valmennukseen on useimmissa kunnissa mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

Valmennukseen voi hakeutua myös yksityisesti ilman lähetettä.